0

 ANSVARSPOLICY

Informationen på denna webbplats är endast för informationsändamål. Informationen tillhandahålls av Aguada Anchorage Resort (Aguada Management Company) och även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt ger vi inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, beträffande fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet och lämplighet eller tillgänglighet för att relatera till webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller relaterad grafik som finns på webbplatsen för något syfte. Allt du litar på sådan information sker därför på din egen risk.


Under inga omständigheter kommer vi att hållas ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive utan begränsning, indirekt eller följdförlust eller skada, eller någon förlust eller skada som helst som uppstår från förlust av data eller vinster som uppstår till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats .

Skicka en kommentar

 
Top